De Klok Logistics:

Een groene, duurzame wereld !
Ook binnen de DKL Group beseffen wij dat verandering nodig is voor een leefbare, duurzame wereld.

Concrete doelen, meetbare KPI’s en actuele monitoring zijn essentiële factoren om door te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau.Wij zijn er trots op dat wij kunnen melden dat wij recentelijk, door ons leidende CO2 reductieprogramma, de 2e star in het Lean & Green Logistics programma hebben behaald.Belangrijke thema’s binnen onze organisatie zijn innovatie, optimalisatie, data gedreven logistiek en gedragsverandering.Wij willen graag onze medewerkers bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en uiteraard feliciteren met het behaalde resultaat.